Osadní výbor

Rok 2022

OV v roce 2022 řešil pouze běžné záležitosti bez nutnosti psaní zápisu.

Zápis schůze OV 30.11.2022