Zápis schůze OV 14.6.2023

Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 14. 6. 2023

Přítomni:
p. Fulín Jiří, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Junek Adam
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) Silnice Benešov – Ostředek - II/110 – oprava je plánovaná v příští stavební sezóně – tedy rok 2024. V první fázi meziobecní úseky (tedy tzv. od cedule k ceduli). Úsek Benešov-Bedrč je plánován zřejmě za plné uzavírky. Obecní úseky se budou řešit až následně.
Pro Bedrč je klíčové projednat koordinovanou opravu sjezdu do Bedrče u Benešovského potoka.
    2) Řešení chybně zapsaných věcných břemen, které brzdí směny pozemků s MUDr. Bebjakovou, majitelkou pozemku 4576/13, za městské pozemky kvůli místní komunikaci na parcelním čísle 4620/6.
    3) Nová pravidla financování osad v aktuálním volebním období. Finance rozdělovány podle počtu obyvatel, stejně jako v minulých letech. Pro Bedrč jde cca o 86 tisíc korun ročně. Probrány zásady předfinancování a následného financování nákupů.  
    4) Informace o postupu projednávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – vodovody a kanalizace pro osady Benešova. V první fázi probíhá projekt v západní části Benešova.
    5) Informace o přípravě projektu hasičské zbrojnice Bedrč. Projednáno na schůzi SDH. Aktuálně zpracovávána projektová dokumentace pro samotnou stavbu i pro studnu v dané lokalitě.
    6) Informace o pokračování projednávání projektu cyklostezky mezi Benešovem a Bedrčí. Zahájeny práce na projektové dokumentaci a jednání s vlastníky případně dotčených pozemků.
    7) Projednány nákupy drobné techniky a materiálu pro potřeby Bedrče.
    8) Plán kontroly stavu stromů v katastru obce.
    9) Požadavek na město k rozšíření podkladu (zámková dlažba) u kontejnerů tříděného odpadu.
    10) Diskuze

V Bedrči dne 14. 6. 2023

Podpisy přítomných: