Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2017

V obci neproběhly žádné větší investice, které by změnily její podobu.

V průběhu roku pořádá osadní výbor v úzké spolupráci se sborem dobrovolných hasičů několik společenských akcí - velikonoční koledování, pálení čarodějnic, dětský den, vítání prázdnin, loučení s prázdninami, posvícenské posezení, návštěva Mikuláše a čertů a silvestrovské posezení.

Tradičně největší událostí byl 15. ročník akce Zlatá husa bedrčská. Návštěvnící spořádali přes 1300 porcí pečené husičky s knedlíky a zelí. Během dne do Bedrče zavítá kolem 2000 návštěvníků, kterým nabízíme píjemné posezení, dobré jídlo i pití, netradiční soutěže a hudební vystoupení.
V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.