Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 13. 3. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Škvor František ml.
 1. 4. března 2016 proběhla obecní schůze, kde byly prezentovány realizované akce v roce 2015. Dále byli občané informováni o investičních záměrech pro rok 2016:
  • kácení a prořez stromů, údržba zeleně
  • oprava zpevnění místních komunikací
  • dopravní omezení směr chaty Petroupim
  • výmalba v obecním domku
  • ČOV – příspěvek na realizaci
  • 1x kontejner na bioodpad do dolní části obce
 2. OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
  • oprava autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení
  • sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
  • úprava nezpevněných místních komunikací (cesta k č.p. 43, 44; cesta u č.p. 21; úprava výjezdu z obce směr Benešov)
  • oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110
  • odbahnění požární nádrže
 3. V závěrečné diskuzi byly předneseny tyto návrhy:
  • instalace zrcadel (výjezd od č.p. 38, z místní komunikace od chat u č.p. 17)
  • dopravní značení na silnici II/110 „Pozor, chodci ve vozovce“
 4. OV žádá o instalaci kontrolního radaru měření rychlosti ve směru od Benešova.

V Bedrči dne 13. 3. 2016