Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 1. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
 1. OV připomíná náhradní výsadbu nad gabionovou zdí dle podmínek z povolení ke kácení.
 2. OV plánuje vymalování obecní domku na březen 2016.
 3. OV opakovaně žádá Město Benešov o objednání vybagrování zaneseného odtoku u propustku pod místní komunikací u lampy č. 19/17. Na základě dohody z jarní obchůzky obcí (3. 4. 2015) zajišťují Technické služby.
 4. OV žádá o prověření průjezdu vozidel Technických služeb přes most u č.p. 41 (dolní mlýn).
 5. OV opakovaně žádá o neprodlené objednání firmy na rizikové kácení – v lípě u č. p. 21 nad silnicí II/110 je zaklesnutá velká zlomená větev, která potencionálně ohrožuje provoz na silnici.
 6. OV stanovil termín obecní schůze na 4. března 2016 od 19 hod.
 7. OV bude pro rok 2016 sledovat tyto investiční záměry:
  • kácení a prořez stromů, údržba zeleně
  • oprava zpevnění místních komunikací
  • dopravní omezení směr chaty Petroupim
  • výmalba v obecním domku
  • ČOV – příspěvek na realizaci
  • 1x kontejner na bioodpad do dolní části obce
 8. OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
  • oprava autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení
  • sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
  • úprava nezpevněných místních komunikací
  • oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110
  • odbahnění požární nádrže

V Bedrči dne 11. 1. 2016