Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 28. 2. 2017

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
Omluven:
p. Škvor František ml.
  1. OV žádá o schůzku v obci za účasti místostarostky N. Brukové, zástupce investičního odboru MěÚ Benešov a zástupce Technických služeb Benešov. Tématem schůzky bude seznámení s plánovanými investičními záměry v osadě v roce 2017. OV navrhuje termín koncem března.
  2. OV stanovil brigádu na úklid dřeva v obci na 18.3.2017 od 8,00 hod.

V Bedrči dne 28. 2. 2017