Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 10. 9. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
Omluven: p. František Škvor ml.
 1. OV vychází z dokumentu „Vnitřní předpis č. 6/2015, Jednací řád osadních výborů“, ve kterém není činnost a funkce Komise pro osadní výbory popsána, proto žádáme o informace k činnosti Komise pro osadní výbory:
  • jak často se komise schází?
  • co je náplní činnosti komise?
  • jaké jsou pravomoci komise vzhledem k osadním výborům?
  • jakým způsobem bylo rozhodnuto o složení komise?
  • pokud existují zápisy z činnosti komise, žádáme o jejich zasílání, minimálně elektronickou formou na mail OVaSDH@bedrc.cz
 2. OV žádá o podání žádosti o kácení a prořez proschlých stromů podél silnice II/110 a podél místních komunikací
 3. OV žádá o schválení zavedení internetového připojení do obecního domku (technologie WIFI) pro potřeby OV a SDH Bedrč (včetně Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)
 4. OV žádá o nahlédnutí nebo kopii projektové dokumentace na úpravu nezpevněných místních komunikací a úprav prostoru autobusové zastávky a přechodu pro chodce, včetně termínů předpokládané realizace
 5. OV žádá o informaci o průběhu příprav projektu odbahnění požární nádrže
 6. OV děkuje spoluobčanům za aktivní činnost při úklidu obce a při pořádání akce Zlatá husa bedrčská

V Bedrči dne 10. 9. 2016