Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 12. 4. 2021

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. OV žádá o stanovení termínu (duben 2021) pravidelné roční pochůzky v obci s místostarostou, zástupcem Technických služeb Benešov a zástupcem SÚS Středočeského kraje (silnice II/110).
  2. OV žádá (v rámci pochůzky v obci) o informace o připravovaném projektu „II/110 Benešov - Ostředek“ - PD, případně o informace, zda a jak bude možnost vznášet připomínky k projektu.
  3. OV upozorňuje na havarijní stav propustku pod místní komunikací u č.p. 17. Betonová konstrukce propustku je poškozená a komunikace se propadá.
  4. OV Bedrč žádá o informace průběhu příprav odbahnění požární nádrže. OV vznáší dotaz na termín realizace odbahnění.
  5. OV Bedrč žádá o podání žádosti na vodoprávní úřad o oficiální povolení odběru pro vodní nádrž (požární nádrž). OV o tuto záležitost žádá na základě dopisu od Lesů ČR (Vyjádření k žádosti o vyčištění vodního koryta Okrouhlického potoka č.j. LCD954/003629/2020) na MěÚ Benešov (č.j. 136773/2020).
  6. Jiří Fulín, člen OV, představil dokument „Převedení cyklostezky 0064 mimo silnici II/110 (Žíňánky – Bedrč – Benešov), OV vyjádřil podporu tomuto projektu, zejména bezpečné cesty pro cyklisty a pěší v úseku Bedrč – zahrádkářská osada Na Sekyrách (Benešov).
  7. OV ve spolupráci s SDH plánuje v roce 2021 brigády v obci na údržbu obecní zeleně a úklid veřejných prostor v odhadovaném rozsahu 1200 hodin.

V Bedrči dne 12. 4. 2021