Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 23.7. 2018

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. OV Bedrč projednal záměr zasazení lípy ke 100. výročí vzniku republiky. Lípa bude zasazena na pozemku 4591/7 dne 28.10.2018 v rámci místních oslav. OV ve spolupráci s SDH Bedrč připraví žádost a zajistí registraci v projektu Stromy svobody (www.stromysvobody.cz/).
  2. OV Bedrč projednal žádost pana Bubeníčka, majitele č.p. 3. OV Bedrč souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 4661 (k.ú. Benešov u Prahy).
  3. OV Bedrč zajistil novou dřevěnou vývěsku na plakáty, která bude vyměněna za stávající.

V Bedrči dne 23.7.2018