Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2021

V roce 2021 proběhly dvě významné investiční akce. Po několika letech se povedlo dotáhnout projektovou a investiční přípravu na odbahnění požární nádrže. Zahájení započalo 18. září zvednutím stavidel, zároveň byly odloveny ryby, raci a škeble, které se do nádrže dostávají z přilehlého potoka. V následujících dnech místní dobrovolní hasiči prořezali větve a náletové dřeviny, aby stavební firma měla prostor pro realizaci.Vlastní práce probíhaly v průběhu října, bylo odtěženo přes 60 nákladních aut bahna, které bylo odvezeno na pole do místní lokality zvané U Křížku. Dále byla kamenným záhozem byla opevněna hráz.

Druhou významnou akcí byla oprava propustku na místní komunikaci u č.p. 17 pro potůček zvaný Řehta. Během října se tak na pár týdnů zkomplikovala doprava do místní části uzavírkou, pro pěší sloužila provizorní dřevěná lávka, kterou zřídili svépomocí místní brigádníci.

Důležitým spolkem pro činnost v obci je sbor dobrovolných hasičů, neboť veškeré společenské události nebo brigády jsou pořádány v úzké spolupráci s osadním výborem. Během roku se koná několik větších brigád na sečení trávy a úklid v obci, v zimě byl proveden prořez přibližně půl kilometru dlouhé zarostlé cesty podél lesa nedaleko vrchu Kozmáč. Dále začátkem dubna probíhá sběr odpadků podél silnic.

V rámci společenských akcí se potkali obyvatelé osady na velikonoční pomlázce, pálení čarodějnic, dětském dnu, vítání léta, oslav 130 let postavení hasičské zbrojnice a vzpomínkové akce prvního výjezdu hasičů k požáru do Vranovské Lhoty, posvícení a rozsvěcení vánočního stromku.

V rámci příznivější epidemiologické situace proběhl v tomto roce také 19. ročník vyhlášené akce Zlatá husa bedrčská, a to v její předkovidové podobě. Obcí tedy zavoněly husí pečínky (88 husí), kácovské pivo teklo proudem (25 velkých a 10 malých sudů) a k tanci a poslechu zahrály kapely Vranovanka, Black&White a Unigena.

Místní jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) města Benešov poskytla podporu profesionálním hasičům při 30 výjezdech.