Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 1. 2018

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
 1. OV stanovil termín obecní schůze na pátek 2. 2. 2018 od 19,00 hod. OV žádá o delegování zástupce Městského úřadu Benešov.
 2. OV Bedrč bude prosazovat v roce 2018 následující záměry:
  • OV Bedrč žádá o objednání odborné firmy na pokácení suché břízy pod el. vedením u silnice II/110
  • prořez náletových dřevin pod vedením od č.p. 38 k č.p. 19 - OV Bedrč byl informován společností ČEZ Distribuce a.s., že tento prořez je povinen zajistit majitel pozemku pod tímto vedením. Vlastníkem pozemků je město Benešov. OV Bedrč tímto žádá o urgentní prořez náletových dřevin pod tímto vedením. Důvodem urgentní žádosti jsou časté výpadky trafostanice (resp. primárního jističe) pro cca 15 rodinných domů, kdy větve zkratují výše zmíněné vedení.
  • Oprava místních komunikací – priorita oprava komunikace u obecního domku, propadlý asfalt u čela nového mostu u č.p. 41 (dolní mlýn), přístupová cesta k č. p. 21, oprava nájezdu na II/110 směr Benešov ze spodní části obce
  • rozboru vody ze studní v obci v průběhu roku 2018
 3. OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
  • oprava autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení
  • sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě (předpoklad realizace 2018)
  • úprava nezpevněných místních komunikací (cesta k č.p. 43, 44; cesta u č.p. 21; úprava výjezdu z obce směr Benešov)
  • odbahnění požární nádrže

V Bedrči dne 15. 1. 2018