Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2018

V roce 2018 se podařilo realizovat dvě významné investiční akce. První byla stavba chodníku (včetně opěrné gabionové zdi nad travnatou plochou u obecního domku) podél silnice II/110 od mostu přes Okrouhlický potok směrem k bývalé hospodě (č.p. 20). Chodník přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a zejména maminek s kočárky.

Druhou významnou změnou byla přeměna úvozové cesty na asfaltovou komunikaci k č.p. 43 a č.p. 44. Cesta je však vyžívána i obyvateli č.p. 6, 7 a 31.

V průběhu roku pořádá osadní výbor v úzké spolupráci se sborem dobrovolných hasičů několik společenských akcí - velikonoční koledování, pálení čarodějnic, dětský den, vítání prázdnin, loučení s prázdninami, posvícenské posezení a návštěva Mikuláše a čertů.

Srpnovou společenskou událostí je v okolí vyhlášená akce Zlatá husa bedrčská. Tento rok proběhl již 16. ročník. Návštěvníci spořádali přes 1300 porcí pečené husičky s knedlíky a zelí. Během dne do Bedrče zavítá kolem 2000 návštěvníků, kterým nabízíme příjemné posezení, dobré jídlo i pití, netradiční soutěže a hudební vystoupení.

K výročí 100 let vzniku Československa občané Bedrče zasadili u potoka pod autobusovou zastávkou lípu v rámci projektu Stromy svobody. Před lípou byl umístěn kámen s pamětní cedulkou.

V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.

Bedrčtí hasiči a hasičky se také aktivně podílí na činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) města Benešov. Jednotka poskytuje podporu profesionálním hasičům při jejich zásazích.