Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 22. 7. 2019

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. Pan Žížala informoval OV Bedrč o stavu příprav investičních akcí, které byly projednávány na jarní pochůzce v obci.
  2. OV Bedrč upozorňuje na stav koryta Okrouhlického potoka nad mostem 110-005 (u bazaru). Žádáme o účast na místním šetření se zástupcem Povodí Vltavy. Při úpravě koryta je nutné zachovat přítok do rybníka.
  3. OV Bedrč upozorňuje na stav trubního propustku (potok Řehta) na místní komunikaci u č.p. 17. Klenba propustku je prasklá a hrozí propadnutí propustku.

V Bedrči dne 22.7.2019