Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 26.9. 2018

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. OV Bedrč žádá o informaci o průběhu žádosti na ČEZ Distribuce ohledně výměny venkovního vedení na venkovní kabel na stávajících podpěrných bodech od č. p. 38 k č.p. 19. V poslední době došlo opět několikrát k výpadkům (a to i několikrát v průběhu jednoho dne). Žádost byla již zmíněna v zápise OV z 28.6.2018, doručena na MěÚ 2.7.2018.
  2. OV žádá o pravidelnou schůzku v obci za účasti zástupce MěÚ Benešov, případně zástupce Technických služeb Benešov. Tématem schůzky bude seznámení s aktuálními tématy (opravy komunikací, řešení propadlé komunikace u mostu u č.p. 41) a s plánovanými investičními záměry.
  3. OV Bedrč žádá o informace o aktuálním stavu příprav investiční akce projekt opravy plochy autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení.
  4. OV Bedrč žádá o poskytnutí statistiky rychlosti z informativního měřiče rychlosti, instalovaného v obci na silnici II/110 směrem od Soběhrd.
  5. OV Bedrč informuje, že byla zajištěna lípa k výsadbě k výročí 100. let založení Československé republiky.

V Bedrči dne 26.9.2018