Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 12. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. František Škvor ml.
 1. OV dosud neobdržel informace k činnosti Komise pro osadní výbory, viz zápis ze dne 10. 9. 2016. OV opakuje žádost: OV vychází z dokumentu „Vnitřní předpis č. 6/2015, Jednací řád osadních výborů“, ve kterém není činnost a funkce Komise pro osadní výbory popsána, proto žádáme o informace k činnosti Komise pro osadní výbory:
  • jak často se komise schází?
  • co je náplní činnosti komise?
  • jaké jsou pravomoci komise vzhledem k osadním výborům?
  • jakým způsobem bylo rozhodnuto o složení komise?
  • pokud existují zápisy z činnosti komise, žádáme o jejich zasílání, minimálně elektronickou formou na mail OVaSDH@bedrc.cz
 2. OV projednal kácení porostů podél Střížkovského (Okrouhlického) potoka
 3. OV žádá o nahlédnutí nebo kopii projektové dokumentace na úpravu nezpevněných místních komunikací (k č.p. 43 a 44; k č.p. 21) a úprav prostoru autobusové zastávky a přechodu pro chodce, včetně termínů předpokládané realizace
 4. OV žádá o provedení plošného rozboru vody ze studní v obci v průběhu roku 2017.
 5. OV stanovil termín obecní schůze v pátek 13. 1. 2017 od 19,00 hod. OV žádá o delegování zástupce Městského úřadu Benešov.
 6. OV vyjadřuje nespokojenost s komunikací ze strany MěÚ v průběhu uplynulého roku, spočívající zejména v minimální reakci na zápisy ze schůzí a opakované urgování požadavků OV.

V Bedrči dne 11. 12. 2016