Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2019

V roce 2019 byla v rámci investic města Benešov v naší osadě opraven propadlý chodník u silničního mostu 110-005 a také se podařilo zrekonstruovat stání pro kontejnery na tříděný odpad za hačiskou zbrojnicí.

Další významné události dali do pohybu místní dobrovolní hasiči. Již několik roků dobře fungující jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) neměla k dispozici vozidlo s vestavěnou nádrží na vodu, a tak byla povolávána zejména k zásahům technické pomoci. V letošním roce se podařilo dotáhnout koupi cisternové automobilové stříkačky (CAS) Mercedes Unimog, a sice ze specialozvaného bazaru s hasičskou technikou v Polsku. Objem nádrže je 3 m3 a vozidlo je vhodné taktéž k zásahu v lesním terénu.

Pořízení vozidla si však vyžádalo částečnou rekonstrukci požární zbrojnice. Bylo nutné zvětšit vjezdová vrata, zvýšit a zateplit strop a pořídit klimatizační jednotku pro temperování objektu zejména v zimních měsících. Většina prací byla provedena svépomocí členy hasičského sboru za finanční podpory městské pokladny.

 

V průběhu roku pořádá osadní výbor v úzké spolupráci se sborem dobrovolných hasičů několik společenských akcí - velikonoční koledování, pálení čarodějnic, dětský den, vítání prázdnin, loučení s prázdninami, posvícenské posezení a návštěva Mikuláše a čertů.

Srpnovou společenskou událostí je v okolí vyhlášená akce Zlatá husa bedrčská, letos jsme uspořádali 17. ročník. Návštěvníci si pochutnali na 1300 porcích pečené husičky s knedlíky a zelím. Během dne do Bedrče zavítá odhadem ke 2000 návštěvníků, kterým nabízíme příjemné posezení, dobré jídlo i pití, netradiční soutěže a hudební vystoupení. Tentokrát zahrály kapely Vranovanka, Z hecu a Galaxie.

V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.