Zápis schůze OV 11.1.2024

Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 1. 2024

Přítomni:
p. Fulín Jiří, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Junek Adam, omluven
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) OV stanovil termín obecní veřejné schůze na 9.2.2024 od 19 hod. (po dohodě s místostarostou ing. Tichovským).
    2) OV vyhotovil výroční zprávu za rok 2023.
    3) Silnice Benešov – Ostředek - II/110 – na základě podnětu od obyvatel obce OV projednal řešení autobusové zastávky v projektové dokumentaci „II/110 Benešov – Ostředek – PD – II. Etapa“. OV nesouhlasí s řešení autobusové zastávky typu „zátka“, z pohledu OV by bylo vhodnější řešení typu záliv. Předseda OV kontaktoval projektanta 4ROADS s dotazem na průběh projektových prací. Bylo sděleno, že v rámci projekčních příprav byly připraveny 3 varianty, výslednou variantu řešení bylo zvoleno na základě rozhodnutí investora (KSÚS), odboru dopravy a Policie ČR. V současné době dokumentace je projektová dokumentace ve stavebním řízení a změny nejsou možné. Jakákoli změna by vyvolala také změnu související samostatné stavby chodníku investora města Benešov. Městu Benešov bude podána samostatná připomínka k dané věci s žádostí o změnu či odůvodnění zvoleného řešení.  

V Bedrči dne 11. 1. 2024

Podpisy přítomných: