Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2016

Přestože v obci neproběhly výrazné změny, společenský život rozhodně neuvadal. Na organizaci akcí se podílí osadní výbor v úzké spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.

V obci se ročně koná mnoho společenských akcí - velikonoce, pálení čarodějnic, dětský den, vítání prázdnin, loučení s prázdninami, návštěva Mikuláše a čertů a silvestrovské posezení.
Největší z událostí byl 14. ročník akce Zlatá husa bedrčská. Do Bedrče přilákala vůně husích pečínek návštěvníky z celého okolí. K ochutnání bylo kolem 1200 porcí pečené husičky s variací knedlíků a zelí.
Příjemné posezení, dobré jídlo i pití, netradiční soutěže a hudební vystoupení pobaví odhadem 2000 návštěvníků.
V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.