Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 2. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. Na základě nabídky dotací OV žádá o vypracování podkladů pro žádosti na následující dotace:
    • Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - odbahnění požární nádrže V Bedrči
    • Oranžový přechod – osvětlení přechodu u hasičské zbrojnice
    • I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 – chodník podél silnice II/110 ke staré hospodě
  2. OV žádá o prověření průjezdu vozidel Technických služeb přes most u č.p. 41 (dolní mlýn) a navrácení kontejneru na bioodpad do spodní části obce.
  3. OV opakovaně žádá o neprodlené objednání firmy na rizikové kácení – v lípě u č. p. 21 nad silnicí II/110 je zaklesnutá velká zlomená větev, která potencionálně ohrožuje provoz na silnici.

V Bedrči dne 15. 2. 2016