Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 28. 9. 2021

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. Předseda OV seznámil výbor s pozvánkou na veřejné fórum (Benešov – naši budoucnost tvoříme společně, 11.10.2021 v KD Karlov) a také s výzvou na dotaci pro výsadbu listnatých stromů.
  2. OV žádá o povolení o kácení dvou suchých/proschlých stromů u místní komunikace, viz https://mapy.cz/s/banafogeha. OV dodá fotografie jako podklad pro žádost na email.
  3. V souvislosti s připravovanou (říjen 2021) rekonstrukcí propustku pod místní komunikací u č.p. 17 shání OV podrobnější informace, zejména upřesnění termínu. Dále projednala s SDH Bedrč možnost zřízení dočasné dřevěné lávky pro pěší přes potok mimo prostor výstavby.

V Bedrči dne 28. 9. 2021