Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 23. 11. 2017

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. OV Bedrč projednala žádost p. Petra Šlechty o odkup pozemku 4572/2 (k.ú. Benešov u Prahy). K prodeji pozemku nemá OV námitek.
  2. OV Bedrč žádá o objednání odborné firmy na pokácení suché břízy pod el. vedením u silnice II/110, povolení projednáno s paní J. Hruškovou, viz mail z 8.8.2017.
  3. Při žádosti o prořez náletových dřevin pod vedením od č.p. 38 k č.p. 19 byl OV Bedrč informován společností ČEZ Distribuce a.s., že tento prořez je povinen zajistit majitel pozemku pod tímto vedením. Vlastníkem pozemků je město Benešov. OV Bedrč tímto žádá o urgentní prořez náletových dřevin pod tímto vedením. Důvodem urgentní žádosti jsou časté výpadky trafostanice (resp. primárního jističe) pro cca 15 rodinných domů, kdy větve zkratují výše zmíněné vedení.

V Bedrči dne 23. 11. 2017