Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 9. 9. 2013

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
  1. OV opakovaně připomíná prořez a kácení stromů podél silnice II/110. OV počítá s termínem listopad 2013.
  2. OV žádá o informaci ohledně realizace vyasfaltování plochy před hasičskou zbrojnicí.
  3. OV projednal podnět týkající se pálení odpadků.
  4. OV děkuje občanům a městu za pomoc při pořádání tradiční společenské kulturní akce „Zlatá husa bedrčská“.
  5. OV ve spolupráci s SDH připravuje akci „Bedrčské posvícení“ dne 28. 9. 2013.

V Bedrči dne 9. 9. 2013