Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 30. 6. 2013

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
  1. OV provedl kontrolu svých požadavků na investiční akce v obci a nadále bude sledovat jejich řešení ve spolupráci s městským úřadem. Tyto investiční akce byly předmětem místního šetření dne 18. 4. 2013 za účasti zástupců OV Bedrč, Města Benešov, Technických služeb Benešov a SÚS Středočeského kraje. OV žádá p. místostarostu ing. Tichovského o písemné vyjádření (aktuální stav příprav, předpokládaný datum uskutečnění) k těmto investičním akcím.
  2. OV projednal podnět týkající se opakovaného ukládání odpadků do cizích popelnic.
  3. OV děkuje občanům za pomoc při organizaci dětského dne a vítání prázdnin. Dále děkuje dobrovolným hasičům a občanům za činnost a výpomoc při řešení situací při povodňové pohotovosti začátkem června.

V Bedrči dne 30. 6. 2013