Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 20. 5. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
  1. OV se vyjádřila k žádosti p. Kočíře o prodej pozemků 4666 a 4664/6. Zamítavé stanovisko, jehož důvodem je řešení povodňových situací, bude předáno na MěÚ Benešov.
  2. Za účasti paní Primusové z Národního památkového ústavu provedl OV místní šetření týkající se opravy zvoničku u č.p. 2.
  3. OV vybrala novou vývěsní skříňku, podklady budou předány na MěÚ Benešov.
  4. OV žádá o zahájení administrativních kroků při pokračování v kácení stromů podél silnice II/110 tak, aby mohlo dojít k případnému kácení v listopadu 2014.
  5. OV děkuje městu Benešov za zajištění druhého kontejneru na plasty.
  6. OV připomíná zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních V Bedrči jako v předešlých letech.
  7. 10. 5. 2014 proběhla veřejná brigáda, zúčastnilo se 34 občanů, OV děkuje za účast.

V Bedrči dne 20. 5. 2014