Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 24. 3. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
 1. OV žádá o pracovní setkání za účasti místostarosty města ing. Tichovského, zástupce Technických služeb Benešov a zástupce SÚS Středočeského kraje. OV navrhuje termín v týdnu 31. 3. – 4. 4. 2014.
 2. OV Bude prosazovat tyto investiční priority pro letošní rok:
  • plocha před hasičskou zbrojnicí – jsou vyčleněny finanční prostředky, předpokládaný termín realizace jaro 2014
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky
  • OV připraví podklady pro objednávku na přečalounění židlí v obecním domku.
 3. Na základě podmínek pro pokácení starých lip na podzim 2013 OV žádá o zajištění nových stromků pro výsadbu.
 4. OV žádá o zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních V Bedrči jako v předešlých letech.

V Bedrči dne 24. 3. 2014