Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 5. 11. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
Hosté:
p. Baštář Karel ml.
p. Kovář Pavel ml.
 1. Výsledky voleb do Osadního výboru (OV) Bedrč ze dne 2. 11. 2014:
  Bambas Karel 57 hlasů
  Bruková Nataša 14 hlasů
  Fryšová Marie 32 hlasů
  Fulín Jiří 70 hlasů
  Goby Martin 70 hlasů
  Škvor František ml. 71 hlasů
  Žížala Jaroslav 75 hlasů
  V obci bylo rozdáno 79 volebních lístků, odevzdáno 83 lístků.
  OV vyslovuje poděkování Pavlu Kovářovi a Karlu Baštářovi za činnost v uplynulém volebním období.
 2. Členové osadního výboru se dohodli, že osadní výbor bude pracovat v tomto složení:
  Žížala Jaroslav předseda
  Goby Martin místopředseda
  Fulín Jiří zapisovatel
  Bambas Karel člen
  Škvor František ml. člen
 3. V sobotu 8. 11. 2014 proběhne brigáda v obci.
 4. OV připraví střednědobý plán investic, tak aby mohl být prezentován na obecní schůzi (předpokládaný termín leden 2015).

V Bedrči dne 5. 11. 2014