Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 25. 8. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
  1. OV děkuje městu Benešov za realizaci akce vyasfaltování plochy před hasičskou zbrojnicí.
  2. OV žádá o informace ohledně opravy zvoničky u č.p. 2.
  3. OV opakovaně žádá o zahájení administrativních kroků při pokračování v kácení stromů podél silnice II/110 tak, aby mohlo dojít k případnému kácení v listopadu 2014.
  4. OV opakovaně připomíná zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních V Bedrči jako v předešlých letech
  5. OV děkuje všem, kteří pomohli s organizací akce Zlatá husa bedrčská.

V Bedrči dne 25. 8. 2014