Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 29. 12. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
 1. OV stanovil termín obecní schůze na pátek 23. 1. 2015 v 19 hod. v obecním domku V Bedrči.
 2. OV zhodnotil plnění investičního plánu v roce 2014. V roce 2014 se podařilo realizovat tyto akce:
  • asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, včetně řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) a únikového výjezdu od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
  • drenáž louky u obecního domku
  • zajištění finančních prostředků na odpracování 400 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
  • dětské hřiště za obecním domkem
  • kulturní a společenské akce
  • vývěsní skříňka
  • přečalounění židlí a oprava lavic
  • 2 kontejnery na plasty
  • očíslování lamp veřejného osvětlení
 3. OV bude pro rok 2015 sledovat tyto investiční záměry:
  • kácení a prořez stromů – údržba zeleně
  • oprava zvoničky u č. p. 2
  • opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem u č. p. 35 (střednědobá investice)
  • oprava zpevnění místních komunikací
  • dopravní omezení v části obce směrem na chaty k Petroupimi
  • zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních V Bedrči jako v předešlých letech
  • výmalba obecního domku
  • rekonstrukce chodníku od mostu ze silnice II/110, včetně opravy zábradlí
  • příspěvky na realizace ČOV pro občany Bedrče
  • 2x kontejner na bioodpad do dolní části obce
 4. OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
  • oprava autobusové zastávky,
  • úprava přechodu u zastávky, včetně osvětlení
  • přítok do rybníka (oprava potrubí)
  • sportoviště
  • chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
  • úprava místních nezpevněných komunikací
  • oprava komunikací po dokončení stavby mostků a opěrné zdi
  • oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110

V Bedrči dne 29. 12. 2014
Podpisy přítomných: