Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 2. 2015

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.
  1. Předpokládaný termín kácení stromů podél silnice II/110 je 16. 2. 2015. OV stanovil termín brigády na úklid dřeva na sobotu 21. 2. 2015 od 7,30 hod.
  2. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce mostu přes Benešovský potok (k trati, k Ryndům) je 23. 2. 2015. OV vyjadřuje nesouhlas s navrhovanou objízdnou trasou přes les Tužinka (nesjízdná cesta pro osobní vozidla a vozidla IZS).
  3. OV žádá o přesunutí značek začátek / konec obce na silnici směr Petroupim tak, aby byl zajištěn bezpečný výjezd od č. p. 47 (p. Vojta, poslední stavba směr Petroupim).
  4. OV ve spolupráci s firmou Pazdera Vlašim zahájil přípravné práce (projekt, rozpočet) na opravě zvoničky u č. p. 2.
  5. OV projednal žádost p. Marka Čeliše na prodej pozemku 4571/2.

V Bedrči dne 11. 2. 2015