Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2013

Osadní výbor zůstal ve stejném složením jako v předchozím roce (předseda Žížala Jaroslav, Baštář Karel ml., p. Fulín Jiří, p. Kovář Pavel ml., p. Škvor František ml.).

Největšími investičními akcemi za uplynulý rok bylo zřízení trubního propustku a žlabu, který odvedl dešťovou vodu přitékající po místní komunikaci od č.p. 1 ke gabionové opěrné zdi u č. p. 3, a položení zámkové dlažby u obecního domku. Podél silnice II/110 bylo pokáceno 8 velkých lip.

V obci se ročně koná přes deset společenských akcí. Největší z nich je Zlatá husa bedrčská - již pojedenácté v pravé poledne Bedrčí zavoněly husí pečínky s knedlíkem a se zelím, celkem bylo připraveno kolem 1300 porcí husy.
V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.

Na společenském a kulturním dění se velkou měrou podílí Sbor dobrovolných hasičů Bedrč. V roce 2013 bylo ve sboru 74 členů, z toho 17 členů je aktivně zapojeno v JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) města Benešov.