Příspěvek do kroniky města Benešov - OV Bedrč 2014

Po podzimních volbách do obecních zastupitelstev začal osadní výbor pracovat v pozměněném obsazení - předseda Žížala Jaroslav, Bambas Karel, p. Fulín Jiří, p. Goby Martin, p. Škvor František ml.

V roce 2014 proběhly významné investice. Byla vyasfaltována plocha před hasičskou zbrojnicí a zejména byly zahájeny celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky. V roce 2014 byly započaty práce na mostku k č.p. 25, 27, 30 a na mostku u dolního mlýna (č.p. 41).

V obci se ročně koná přes deset společenských akcí. Největší z nich je Zlatá husa bedrčská - již podvanácté v pravé poledne Bedrčí zavoněly husí pečínky s knedlíkem a se zelím, celkem bylo připraveno kolem 1200 porcí husy. Příjemné posezení, dobré jídlo i pití a hudební vystoupení přiláká odhadem 2000 návštěvníků.
V obci také probíhají pravidelné brigády za účelem údržby zeleně a dalších drobných prací a oprav.

Hybnou silou společenského a kulturního dění v obci je Sbor dobrovolných hasičů Bedrč. V roce 2014 bylo ve sboru 72 členů, z toho 17 členů je aktivně zapojeno v JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) města Benešov.