Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 5. 2015

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Škvor František ml.
Nepřítomen, omluven: p. Goby Martin
  1. OV stanovil termín brigády na úklid obce a sečení trávy na 23. 5. 2015.
  2. OV žádá Město Benešov o zadání plošného rozboru vody v obci.
  3. OV žádá Město Benešov o zadání projektu na úpravu chodníku u mostu silnice II/110.
  4. OV urguje žádost o přesunutí značek začátek / konec obce na silnici směr Petroupim tak, aby byl zajištěn bezpečný výjezd od č. p. 47 (p. Vojta, poslední stavba směr Petroupim).
  5. OV upozorňuje na nesplněný termín dokončení realizace mostků u č.p. 25, 27, 30 a 009 (Baštářovi) a č.p. 41 (dolní mlýn). Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím a omezením pro obyvatele Bedrče žádá OV informace o závazném termínu dokončení.

V Bedrči dne 11. 5. 2015