plán 2020
jaro/podzim
  železná neděle
x.4.2020   úklid odpadků podél silnic - ve spolupráci s SDH Soběhrdy, Petroupim, Mezihoří a Žíňany
30.4.2020   pálení čarodějnic a stavění máje
xx.5.2020   brigáda - úklid obce
x.6.2020   dětský den
26.6.2020   vítání prázdnin
15.8.2020   brigáda - úklid obce, sekání trávy
22.8.2020   Zlatá husa bedrčská - 18. ročník kulinářské soutěže
30.8.2020   rozloučení s prázdninami
x.9.2020   posvícení
xx.10.2020   obecní brigáda -úklid obce
xx.12.2020   výroční členská schůze SDH
25.12.2020   vánoční výstup na Čerčanský Chlum - ve spolupráci s KČT Mrač
31.12.2020   silvestrovské posezení nad čerstvým uzeným
 Pozn.: Termíny jsou pouze předpokládané a mohou být v průběhu roku upřesněny.