plán 2018
únor 2018   zájezd do divadla
x.4.2018   úklid odpadků podél silnic - ve spolupráci s SDH Soběhrdy, Petroupim, Mezihoří a Žíňany
30.4.2018   pálení čarodějnic a stavění máje
xx.5.2018   brigáda - úklid obce
xx.5.2018   okrsková hasičská soutěž
x.6.2018   dětský den
xx.6.2018
  Ohni zmar! - soutěž v Petroupimi
x.6.2018   vítání prázdnin
x.8.2018   brigáda - úklid obce, sekání trávy
25.8.2018   Zlatá husa bedrčská - 16. ročník kulinářské soutěže
x.9.2018   rozloučení s prázdninami
x.9.2018   posvícení
 x.9.2018   cvičení Přestavlky
xx.10.2018   obecní brigáda -úklid obce
xx.12.2018   výroční členská schůze SDH
25.12.2018   vánoční výstup na Čerčanský Chlum - ve spolupráci s KČT Mrač
31.12.2018   silvestrovské posezení nad čerstvým uzeným
 Pozn.: Termíny jsou pouze předpokládané a mohou být v průběhu roku upřesněny.