Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 14. 5. 2020

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) OV projednal činnosti, které budou provedeny na brigádě v obci dne 16.5.2020.
    2) OV žádá o přidělení jednoho nového kontejneru na tříděný papír a jednoho nového kontejneru na bioodpad.
    3) OV Bedrč připomíná svou žádost o vyčištění koryta Okrouhlického potoka nad mostem 110-005 (u bazaru) – viz zápis ze schůze OV 22.7.2019.
    4) OV Bedrč žádá o informace průběhu příprav odbahnění požární nádrže.

V Bedrči dne 14. 5.2020

Podpisy přítomných: