Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 23. 1. 2020

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) P. Žížala informoval o projednání žádosti a místním šetření na dopravní opatření v obci, týkající se zejména rychlosti projíždějících vozidel a bezpečnosti chodců.
    2) P. Žížala informoval o projednání kácení dřevin u požární nádrže s MěÚ Benešov.
    3) OV Bedrč stanovil termín veřejné obecní schůze na pátek 31.1.2020 od 19 hod. Žádáme o účast zástupce MěÚ Benešov.

V Bedrči dne 23. 1.2020

Podpisy přítomných: