Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 3. 4. 2019

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fryš Jaroslav ml.
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) OV Bedrč projednal žádost paní Jaroslavy Fryšové o prodej pozemku.
    2) OV Bedrč ve spolupráci s SDH Bedrč stanovil termín obecní brigády na sobotu 27.4.2019.
    3) OV Bedrč žádá o zadání plošného rozboru vody ze studní v obci v průběhu roku 2019. Poslední plošný rozbor proběhl v roce 2015.
    4) OV Bedrč žádá o informace průběhu příprav odbahnění požární nádrže.
    5) OV Bedrč žádá o informace o řešení podnětů z pochůzky v obci 28.2.2019.
    6) OV Bedrč vyslovuje poděkování Karlu Bambasovi za činnost v uplynulém volebním období.    

V Bedrči dne 3.4.2019

Podpisy přítomných: