Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 28.6. 2018

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda

p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) OV Bedrč provedl kontrolu zápisu ze 17.4.2018 a p. Žížala podal informace z projednání minulého zápisu na městském úřadě Benešov.
    2) OV Bedrč podává žádost na MěÚ Benešov, aby podal žádost na ČEZ Distribuce o výměnu venkovního vedení na venkovní kabel na stávajících podpěrných bodech od č. p. 38 k č.p. 19. Důvodem žádosti jsou výpadky trafostanice (resp. primárního jističe) pro cca 15 rodinných domů a hasičskou zbrojnici, kdy okolní větve zkratují výše zmíněné vedení.
    3) OV Bedrč žádá o poskytnutí statistiky rychlosti z informativního měřiče rychlosti, instalovaného v obci na silnici II/110 směrem od Soběhrd.

V Bedrči dne 28.6.2018

Podpisy přítomných: