Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 17.4. 2018

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

    1) OV Bedrč ve spolupráci s SDH Bedrč stanovil termín obecní brigády na sobotu 19.5.2018.
    2) OV žádá o pravidelnou schůzku v obci za účasti zástupce MěÚ Benešov, zástupce Technických služeb Benešov a SÚS Středočeského kraje. Tématem schůzky bude seznámení s plánovanými investičními záměry a aktuálními tématy v obci.
    3) OV Bedrč děkuje za prořez náletových dřevin pod vedením od č.p. 38 k č.p. 19.
    4) OV Bedrč doporučuje podání žádosti na ČEZ Distribuce o výměnu venkovního vedení na venkovní kabel na stávajících podpěrných bodech. Důvodem žádosti jsou výpadky trafostanice (resp. primárního jističe) pro cca 15 rodinných domů a hasičskou zbrojnici, kdy okolní větve zkratují výše zmíněné vedení.
    5) Oprava místních komunikací – OV žádá o přípravu opravy místní komunikace u obecní klubovny a opravy nájezdu na II/110 směr Benešov ze spodní části obce.
    6) Oprava místních komunikací – OV žádá opravu propadlého asfaltu u čela nového mostu u č.p. 41 (dolní mlýn). Žádáme o prověření, zda tuto opravu nelze provést v rámci smluvní záruky na stavbu uvedeného mostu.
    7) OV žádá o projednání se společností CETIN o zrušení nepoužívaných místních sdělovacích vedení včetně sloupů. Sloup u silnice II/110 (https://mapy.cz/s/2yKsY) je v kolizi s budoucím chodníkem a bylo by ho nutné přemístit za finanční náhradu. Při jednání se společností CETIN  požadujeme taktéž prověřit odstranění i dalších zbytných sloupů v osadě.
    8) OV Bedrč připravuje brigádu na natírání zábradlí u místních mostů a dalšího obecního zařízení. OV žádá o zajištění materiálu a barev.
    9) OV Bedrč informuje o záměru vysadit lípu k výročí 100 let vzniku Československé republiky v říjnu 2018. Žádáme o spolupráci při zajištění stromu pro výsadbu.


V Bedrči dne 17.4.2018

Podpisy přítomných: