Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 11. 10. 2017

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

1)    OV Bedrč žádá o zařazení do investičních akcí dokončení (prodloužení) gabionové zdi u č.p. 3. Realizovaná gabionová zeď byla ukončena v polovině budovy č.p. 3 z důvodu nedořešených majetkových vztahů, nyní je možné dokončení projednat s novým vlastníkem. Gabionová zeď plní funkci zpevnění místní komunikace.
2)    OV Bedrč projednala žádost p. Martina Bubeníčka o odkup pozemku 4642 (k.ú. Benešov u Prahy). K prodeji pozemku nemá OV námitek.
3)    OV Bedrč žádá o projednání se správcem Okrouhlického potoka v pokračování prořezu dřevin na březích od mostu silnice II/110 proti proudu potoka. Dále žádáme projednání zpevnění břehu kamenem (těžkým záhozem), konkrétně u parcel 4661 a 4642, kde dochází k erozi břehů a kde hrozí poškození staveb na parcele 4662.
4)    OV Bedrč připomíná požadavek na řešení místních komunikací (nezpevněná cesta u č.p. 21; úprava výjezdu z obce směr Benešov).
5)    OV Bedrč  žádá o objednání odborné firmy na pokácení suché břízy pod el. vedením u silnice II/110, povolení projednáno s paní J. Hruškovou, viz mail z 8.8.2017.
6)    OV Bedrč informuje, že probíhají přípravy pro umístění plechového skladu.

V Bedrči dne 11. 10. 2017

Podpisy přítomných: