Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 26. 7. 2017

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

1)    OV Bedrč spolupracuje s SDH Bedrč na přípravách společenské akce Zlatá husa bedrčská.
2)    OV Bedrč žádá o informace o aktuálním stavu připravovaných investičních akcí:
•    úprava nezpevněných místních komunikací (cesta k č.p. 43, 44)
•    projekt opravy plochy autobusové zastávky, úprava přechodu včetně osvětlení pro získání dotace
•    projekt odbahnění požární nádrže pro získání dotace
•    stav propustku pod silnicí II/110 u čp. 21 Bedrč se SÚS StčK – proběhlo předání žádosti (ze dne 10.4.2017) o projednání stavu propustku na SÚS? Případně za přišla reakce ze SÚS?
•    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě

V Bedrči dne 26. 7. 2017

Podpisy přítomných: