Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 5. 6. 2017

Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

1)    P. Žížala seznámil členy osadního výboru s průběhem schůzky Komise pro osadní výbory konané dne 15. 5. 2017 na MěÚ Benešov.
2)    P. Žížala seznámil členy osadního výboru s návrhem dokumentu „Provozní řád užívání obecních domů“. OV Bedrč navrhuje:
•    sjednotit pojmy „osoba odpovědná“, „předseda osadního výboru“ a „správce objektu“
•    řád zestručnit (např. opakující se body dokumentu s obdobným obsahem (např. čl. 5, bod 4 a čl. 6, bod 1. písm l)) či obecně známé a samozřejmé body dokumentu (např. čl. 6, bod 1. písm. j)). Článek 2 je vzhledem k chybějícímu slovesu zmatečný.

V Bedrči dne 5. 6. 2017

Podpisy přítomných: