Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 10. 9. 2016

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin

Omluven:     p. František Škvor ml.

1)    OV vychází z dokumentu „Vnitřní předpis č. 6/2015, Jednací řád osadních výborů“, ve kterém není činnost a funkce Komise pro osadní výbory popsána, proto žádáme o informace k činnosti Komise pro osadní výbory:
•    jak často se komise schází?
•    co je náplní činnosti komise?
•    jaké jsou pravomoci komise vzhledem k osadním výborům?
•    jakým způsobem bylo rozhodnuto o složení komise?
•    pokud existují zápisy z činnosti komise, žádáme o jejich zasílání, minimálně elektronickou formou na mail OVaSDH@bedrc.cz
2)    OV žádá o podání žádosti o kácení a prořez proschlých stromů podél silnice II/110 a podél místních komunikací
3)    OV žádá o schválení zavedení internetového připojení do obecního domku (technologie WIFI) pro potřeby OV a SDH Bedrč (včetně Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)
4)    OV žádá o nahlédnutí nebo kopii projektové dokumentace na úpravu nezpevněných místních komunikací a úprav prostoru autobusové zastávky a přechodu pro chodce, včetně termínů předpokládané realizace
5)    OV žádá o informaci o průběhu příprav projektu odbahnění požární nádrže
6)    OV děkuje spoluobčanům za aktivní činnost při úklidu obce a při pořádání akce Zlatá husa bedrčskáV Bedrči dne 10. 9. 2016

Podpisy přítomných: