Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 2. 2016

Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

1)    Na základě nabídky dotací OV žádá o vypracování podkladů pro žádosti na následující dotace:
•    Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - odbahnění požární nádrže v Bedrči
•    Oranžový přechod – osvětlení přechodu u hasičské zbrojnice
•    I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017 – chodník podél silnice II/110 ke staré hospodě
2)    OV žádá o prověření průjezdu vozidel Technických služeb přes most u č.p. 41 (dolní mlýn) a navrácení kontejneru na bioodpad do spodní části obce.
3)    OV opakovaně žádá o neprodlené objednání firmy na rizikové kácení – v lípě u č. p. 21 nad silnicí II/110 je zaklesnutá velká zlomená větev, která potencionálně ohrožuje provoz na silnici.


V Bedrči dne 15. 2. 2016

Podpisy přítomných: