Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 29. 12. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

1)    OV stanovil termín obecní schůze na pátek 23. 1. 2015 v 19 hod. v obecním domku v Bedrči.
2)    OV zhodnotil plnění investičního plánu v roce 2014. V roce 2014 se podařilo realizovat tyto akce:
•    asfaltová plocha před hasičskou zbrojnicí
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, včetně řešení mimořádných situací (povodeň, mostky) a únikového výjezdu od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
•    drenáž louky u obecního domku
•    zajištění finančních prostředků na odpracování 400 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
•    dětské hřiště za obecním domkem
•    kulturní a společenské akce
•    vývěsní skříňka
•    přečalounění židlí a oprava lavic
•    2 kontejnery na plasty
•    očíslování lamp veřejného osvětlení

3)    OV bude pro rok 2015 sledovat tyto investiční záměry:
•    kácení a prořez stromů – údržba zeleně
•    oprava zvoničky u č. p. 2
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky, opěrná zeď nad místní komunikací pod včelínem u č. p. 35 (střednědobá investice)
•    oprava zpevnění místních komunikací
•    dopravní omezení v části obce směrem na chaty k Petroupimi
•    zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních v Bedrči jako v předešlých letech
•    výmalba obecního domku
•    rekonstrukce chodníku od mostu ze silnice II/110, včetně opravy zábradlí
•    příspěvky na realizace ČOV pro občany Bedrče
•    2x kontejner na bioodpad do dolní části obce
 
4)    OV bude ve střednědobém horizontu prosazovat tyto investiční záměry:
•    oprava autobusové zastávky,
•    úprava přechodu u zastávky, včetně osvětlení
•    přítok do rybníka (oprava potrubí)
•    sportoviště
•    chodník nad obecní loukou podél silnice II/110 ke staré hospodě
•    úprava místních nezpevněných komunikací
•    oprava komunikací po dokončení stavby mostků a opěrné zdi
•    oprava propustku u č. p. 21 pod silnicí II/110


V Bedrči dne 29. 12. 2014

Podpisy přítomných: