Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 5. 11. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Bambas Karel
p. Fulín Jiří
p. Goby Martin
p. Škvor František ml.

Hosté:
p. Baštář Karel ml.
p. Kovář Pavel ml.

1) Výsledky voleb do Osadního výboru (OV) Bedrč ze dne 2. 11. 2014:

Bambas Karel        57 hlasů
Bruková Nataša         14 hlasů
Fryšová Marie         32 hlasů
Fulín Jiří        70 hlasů
Goby Martin        70 hlasů
Škvor František ml.    71 hlasů
Žížala Jaroslav     75 hlasů

Tučně zvýraznění se stávají členy 5-místného Osadního výboru Bedrč (OV).  
V obci bylo rozdáno 79 volebních lístků, odevzdáno 83 lístků.  
OV vyslovuje poděkování Pavlu Kovářovi a Karlu Baštářovi za činnost v uplynulém volebním období.    

2) Členové osadního výboru se dohodli, že osadní výbor bude pracovat v tomto složení:
Žížala Jaroslav        předseda
Goby Martin        místopředseda
Fulín Jiří        zapisovatel
Bambas Karel        člen
Škvor František ml.    člen

3) V sobotu 8. 11. 2014 proběhne brigáda v obci.

4) OV připraví střednědobý plán investic, tak aby mohl být prezentován na obecní schůzi (předpokládaný termín leden 2015).

V Bedrči dne 5. 11. 2014

Podpisy přítomných: