Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 15. 6. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV se vyjádřila k žádosti p. Jaromíra Hrdiny o prodej, případně pronájem vodního díla (jez) na Benešovském potoce. OV souhlasí s pronájmem s následujícími podmínkami:
•    po dokončení stavby bude v případě zájmu projednána možnost prodeje
•    stavbou nebude omezen průtok vody
•    vlastníci rodinných domů v sousedství stavby přes obecní komunikaci budou účastníci stavebního řízení (možná hluková zátěž)
•    bude zachována možnost průchodu pěších přes vodní dílo
•    OV upozorňuje na elektrickou přípojku pro dům p. Ryndy v místě případné stavby
•    OV upozorňuje, že pamětníci mluvili o možném výskytu munice z 2. světové války

V Bedrči dne 15. 6. 2014

Podpisy přítomných: