Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 20. 5. 2014

Přítomni:

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV se vyjádřila k žádosti p. Kočíře o prodej pozemků 4666 a 4664/6. Zamítavé stanovisko, jehož důvodem je řešení povodňových situací, bude předáno na MěÚ Benešov.
2)    Za účasti paní Primusové z Národního památkového ústavu provedl OV místní šetření týkající se opravy zvoničku u č.p. 2.
3)    OV vybrala novou vývěsní skříňku, podklady budou předány na MěÚ Benešov.
4)    OV žádá o zahájení administrativních kroků při pokračování v kácení stromů podél silnice II/110 tak, aby mohlo dojít k případnému kácení v listopadu 2014.
5)    OV děkuje městu Benešov za zajištění druhého kontejneru na plasty.
6)    OV připomíná zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních v Bedrči jako v předešlých letech.
7)    10. 5. 2014 proběhla veřejná brigáda, zúčastnilo se 34 občanů, OV děkuje za účast.


V Bedrči dne 20. 5. 2014

Podpisy přítomných: