Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 24. 3. 2014

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV žádá o pracovní setkání za účasti místostarosty města ing. Tichovského, zástupce Technických služeb Benešov a zástupce SÚS Středočeského kraje. OV navrhuje termín v týdnu 31. 3. – 4. 4. 2014.
OV Bude prosazovat tyto investiční priority pro letošní rok:
•    plocha před hasičskou zbrojnicí – jsou vyčleněny finanční prostředky, předpokládaný termín realizace jaro 2014
•    oprava zvoničky u č. p. 2
•    opravy, resp. celkové rekonstrukce mostků pro místní komunikace přes potoky

2)    OV připraví podklady pro objednávku na přečalounění židlí v obecním domku.
3)    Na základě podmínek pro pokácení starých lip na podzim 2013 OV žádá o zajištění nových stromků pro výsadbu.
4)    OV žádá o zajištění plošného rozboru kvality vody ve studních v Bedrči jako v předešlých letech.

V Bedrči dne 24. 3. 2014

Podpisy přítomných: