Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 9. 9. 2013

Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV opakovaně připomíná prořez a kácení stromů podél silnice II/110. OV počítá s termínem listopad 2013.
2)    OV žádá o informaci ohledně realizace vyasfaltování plochy před hasičskou zbrojnicí.
3)    OV projednal podnět týkající se pálení odpadků.
4)    OV děkuje občanům a městu za pomoc při pořádání tradiční společenské kulturní akce „Zlatá husa bedrčská“.
5)    OV ve spolupráci s SDH připravuje akci „Bedrčské posvícení“ dne 28. 9. 2013.


V Bedrči dne 9. 9. 2013

Podpisy přítomných: