Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 3. 4. 2013


Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV vyjadřuje nespokojenost s průtahy ohledně kácení a prořezu stromů podél silnice II/110. OV žádá o urychlené pokácení označených stromů a další prořez.
2)    OV stanovuje termín veřejné brigády na 20. dubna v 8,00 hod.
3)    OV žádá o pravidelnou každoroční pochůzku v obci Bedrč se zástupci městského úřadu Benešov.

V Bedrči dne 3. 4. 2013

Podpisy přítomných: